Zdejší krajina je prostorem, kde se stýkají tři Chráněné krajinné oblasti – CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. V rámci všech tří CHKO je ustanoveno množství lokalit s přísnějším režimem ochrany jako státní přírodní rezervace, chráněná naleziště či chráněné přírodní útvary. Část území patří také do nově zřízeného Národního parku České Švýcarsko.

NOVÝ BOR

Nový Bor je znám jako město tří přívlastků - brána Lužických hor, město skla a město zeleně a zahrad.

Vedle příznivých podmínek pro turistiku je zde vybudován cyklistický okruh, pro zimní období lyžařské běžecké tratě i sjezdovky. Přitažlivé jsou okolní přírodní památky jako je skalní hrad ve Sloupu, unikátní Panská skála na Práchni (Varhany), přírodní rezervace na hoře Klíč s kamenným městem a rozhledna Jedlová.

MIKULÁŠOVICE

Město je položeno v západní části Šluknovského výběžku v nadmořské výšce 414 m, část patří do chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.

Mezi významné kulturní památky patří kostel sv. Mikuláše, ve kterém je schodiště se sochami sv. Jana a Immaculatou J. Wahnera a dvě kaple - kaple Svaté Trojice z roku 1741 a havarijní z 18. století. Nachází se zde také množství památek lidové architektury, především se jedná o lidové stavby s podstávkou.

KAMENICKÝ ŠENOV

Město leží na předělu Lužických hor a Českého středohoří, obě chráněné krajinné oblasti zde sousedí společnou hranicí. Specialitou Kamenického Šenova je extrémní klima, pro které se ujalo označení "česká Sibiř". Je syrové, drsné, patrně i zdravé, vyhledávané i pro pobytovou rekreaci.

Kamenický Šenov je světoznámým střediskem umělecké sklářské výroby, zejména lustrů a kalíškového skla.

DOKSY

Město Doksy leží v nadmořské výšce 266 m na jižním břehu Máchova jezera pod dominantou hradu Bezděz ( 636 m n.m. ). Klima je zde mírně teplé, suché také vlivem okolních borových lesů, které obklopují město ze severovýchodu. Na jihozápadě je členitější krajina se zříceninami hradů Starý Bernštejn, Houska, Hrádek propojených turistickými cestami. Zdejší romantický kraj si oblíbil český básník K.H.Mácha, který zde často v letech 1832-1836 pobýval a na jeho počest byl tento kraj v roce 1961 oficiálně nazván Máchovým krajem a původně Velký rybník přejmenován na Máchovo jezero. Doksy vytvářejí spolu se sousední obcí Staré Splavy, tato leží na severním okraji Máchova jezera, velice známou a vyhledávanou rekreační oblast.

SLOUP

Zámek byl postaven pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století. Charakteristické jsou místnosti vytvořené ve skále. Po třicetileté válce dostali zámek darem poustevníci a rozšiřovali ho. Tak vznikly tajuplné, temné místnosti, kde poustevníci žili o samotě, romantické zahrady s prvky křížové cesty a vinice nad zámeckou kaplí. Z příkazu císaře Josefa II. museli poustevníci zámek roku 1785 opustit. Ze zámecké budovy se staly malebné zříceniny s bludištěm místností a kobek. Dnes je zámek přístupný turistům.

BEZDĚZ

Je známa romantická báseň Svatopluka Čecha, která zmiňuje hrad v roce 1279, kdy zde byli drženi v zajetí Václav II. a jeho matka. Během husitského hnutí sídlili na hradě katolíci. Jimi zdokonalená pevnost je chránila před nepřátelskými vojsky. Když se dostala do rukou rodiny Valdštejnů, byla přestavěna na klášter a poutní místo. V 19. století byl klášter uzavřen a stala se z něho romantická zřícenina. Stala se inspirací pro mnoho českých umělců, mimo jiné i pro nejznámějšího - Karla Hynka Máchu. Hrad je pro návštěvníky přístupný.

STRÁŽ POD RALSKEM

Dnešní Stráž je pro své zajímavé možnosti a krásné okolí s množstvím přírodních rezervací vyhledávaným místem k rekreaci, sportu a zábavě. Dochovanými památkami jsou renesanční zámek s areálem, renesanční kostel přestavěný barokně, Mariánský sloup a fara. Zásadní rozvoj obce nastal teprve v nedávné době.